Informatie:

Stichting de Stroetenhof,    Prinsenlaan 47,  7822 GG, Emmen

Voorzitter:

Harm van Ballegooijen,  hvanbal@gmail.com.  Tel.  06-38349447

Secretaris:

Adinatha Kalk, adinatha@hetnet.nl. Tel. 06-38366531

Penningmeester:

Catrien Louissen  

 

 

Info:  adinatha@hetnet.nl

Adres:

Stiltetuin De Stroetenhof

Huizingsbrinkweg 40a , 7812 BK in Noordbarge, Emmen

 

Elke dinsdag zijn er vrijwilligers aanwezig op de hof van 11.00 - 16.00 uur.

De Stroetenhof is vrij toegankelijk, zolang het niet anders aangegeven staat.

Donateur

U kunt donateur worden van stichting de Stroetenhof door tenminste € 15,- over te maken op bankrekeningnummer

NL85 RABO 0154531553  ten name van stichting de Stroetenhof.

Donateurs ontvangen twee maal per jaar onze nieuwsbrief  'het Vijgenblaadje'.

 

 

archief

    <<

Het is mogelijk de stiltetuin te huren voor activiteiten en evenementen.

Voorwaarde is dat de activiteiten passen bij de uitgangspunten van de Stiltetuin.

 

 

home