Informatie:

Stichting de Stroetenhof,    Prinsenlaan 47,  7822 GG, Emmen

Voorzitter:

Harm van Ballegooijen,  hvanbal@gmail.com.  Tel.  06-38349447

Secretaris:

Adinatha Kalk, adinatha@hetnet.nl. Tel. 06-38366531

Penningmeester:

Catrien Louissen  

 

 

Info:  adinatha@hetnet.nl

Adres:

Stiltetuin De Stroetenhof

Huizingsbrinkweg 40a , 7812 BK in Noordbarge, Emmen

 

Elke dinsdag zijn er vrijwilligers aanwezig op de hof van 11.00 - 16.00 uur.

De Stroetenhof is vrij toegankelijk, zolang het niet anders aangegeven staat.

Donateur

U kunt donateur worden van stichting de Stroetenhof door tenminste € 15,- over te maken op bankrekeningnummer

NL85 RABO 0154531553  ten name van stichting de Stroetenhof.

Donateurs ontvangen twee maal per jaar onze nieuwsbrief  'het Vijgenblaadje'.

 

 

archief

    <<

Het is mogelijk de stiltetuin te huren voor activiteiten en evenementen.

Voorwaarde is dat de activiteiten passen bij de uitgangspunten van de Stiltetuin.

Neem contact op voor reserveren en tarieven.

 

home