— "Laten wij de luide monden snoeren van belangenpolitiek, retoriek en
ons niet laten imponeren door gespierde taal, holle woordenpraal."

Contact
Adres:

Stiltetuin De Stroetenhof
Huizingsbrinkweg 40a
7812 BK in Noordbarge
Emmen

Informatie:
Stichting de Stroetenhof, Prinsenlaan 47, 7822 GG, Emmen

Voorzitter:
Harm van Ballegooijen, hvanbal@gmail.com. Tel. 06-38349447

Secretaris:
Adinatha Kalk, adinatha@hetnet.nl. Tel. 06-38366531

Penningmeester:
Catrien Louissen

Het is mogelijk de stiltetuin te huren voor activiteiten en evenementen.

Voorwaarde is dat de activiteiten passen bij de uitgangspunten van de Stiltetuin.

Donateur

U kunt donateur worden van stichting de Stroetenhof door tenminste € 15,- over te maken op bankrekeningnummer

NL85 RABO 0154531553 ten name van stichting de Stroetenhof.

Donateurs ontvangen twee maal per jaar onze nieuwsbrief 'het Vijgenblaadje'.