— "Bij de meesten ligt de motivatie bij de doelstelling van de stichting.

Dat is waar vrijwilligers op af komen."

Zonder vrijwilligers zou de hof niet bestaan.— Door de jaren heen is er uiteraard wel wat wisseling geweest, maar we kunnen nu gerust spreken van een vrij stabiele vaste kern die uit ongeveer 10 mannen en vrouwen bestaat. Daarnaast is er een groep sympathisanten die oproepbaar is voor speciale klussen. Waarom deze mensen zich in willen en kunnen zetten voor deze tuin kan van persoon tot persoon erg verschillend zijn.

— En juist die verscheidenheid is zeer effectief. Bij de meesten ligt de motivatie bij de doelstelling van de stichting.

Dat is waar vrijwilligers op af komen. Dat is waar ze een steentje aan willen bijdragen. Niet door grootse dingen te verrichten maar door in kleine kring in gesprek te blijven over wat echt van belang is en om samen in harmonie te genieten van elkaar en van een mooie plek in Emmen.

— Dat de één liever hout hakt en de ander liever wat onkruid wiedt en nog een ander liever voor de koffie en de thee zorgt en nog een ander technisch onderlegd is of goed de kas kan beheren, dat maakt allemaal niet uit. Ze zijn allemaal nodig en gelijkwaardig voor de hof.